Text Box: در پشت ديوار بيت رهبری، چه خبر است؟ 

رخدادهای هفته های اخير مسائل سؤال برانگيزی را برای مردم ايران مطرح کرده است: " اين سناريو ها در کجا طرح و نوشته ميشوند؟" آقای خامنه ای نيز مثل هميشه که در سخنرانی های خود، راه حل های همه مشکلات کشور را ارايه ميدهد، چنين وانمود ميکند که او از آقای روحانی پشتيبانی می نمايد. اما وقتی مأمورين امنيتی در بند 305 زندان اوين که زندانی ها سياسی ميباشند، با باتوم های الکتريکی به زندانيان حمله وآنها را مجروح ميکنند تاجايی که توجه اکثريت مردم ايران ورسانه های ايران و بين المللی را جلب مينمايد. پور محمدی "جلاد کميته مرگ دهه هفتاد" که به دستور رهبر به عنوان وزير دادگستری در کابينه روحانی جا سازی شده است، اعلام ميدارد که "مسأله خيلی جزئی بود و فقط دو نفر بودند که در درمانگاه سرپايی معالجه شده و برگشته اند!" 
هرچند سخنان پور محمدی، و گفتار سايرمسؤلين منصوب رهبر، دراين روز ها تعجب آورنميباشند زيرا همه آنها از يک منبع الهام ميگيرند. 
هرچند تجريه مرگ پدر، به علت انتقاد از عملکرد رهبری، برای حسن خمينی تجربه با ارزشی است که "مواظب باشد تا از خط قرمز نظام ولايی عبور نکند"، معهذا از سخنرانی او در بروجرد جلوگيری ميشود. از همايش "دانشگاه، دولت و تعامل انتقادی" که قرار بود توسط دانشجويان وابسته به حزب اعتماد ملی در روزهای 17 و 18 ارديبهشت در تهران برگذار شوند، ممانعت به عمل ميآيد.
خامنه ای نه فقط برای اجرای سياست های خردمندانه خود، با انتخاب متفکرينی همچون احمدی نژاد به عنوان رئيس جمهور، ميرحجازی رئيس سازمان امنيتی جدا ازسازمان امنيت کشور که حسين طائب رئيس کنونی اطلاعات سپاه، نيز يکی ازاعضای آن در بيت رهبری بود، در دوره رياست جمهوری محمد خاتمی با هدف جلوگيری از پای گيری تفکر فضای سياسی آزاد تشکيل ميدهد، تا ديدگاه های خودرا در راستای پی ريزی حاکميتی خودکامه برای در اختيار گرفتن درآمدهای ملی و ادامه حاکميت ولايی در فاميل بعد از خود را از همين زمان آماده سازی کند.
هر چند او با احساس خطری که عوامل آن سياست های نابخردانه و خودکامه خود او است ،کل نظام کودتايی خويش را درمعرض خطری غير قابل علاج قرار داده است، در انتخابات رياست جمهوری يازدهم برخلاف دوره نهم و دهم، ظاهرا بی طرفی اختيار ميکند، اما تاريخ نشان ميدهد، ديکتاتور ها هيچگاه نمی توانند منش خود را تغيير دهند، بدين سبب نميتوانند حاکميت غير مشروع خود را پايدار نگاه دارند، از اينرو تمهيدات بدون منطق و فريبکارانه او نيز نخواهند توانست روند تاريخ را از حرکت باز دارد.
خيمه شب بازی هايی که اکنون در مجلس به عنوان تسليم در برابر استکبار، همراه با رجز خوانی های سردارانی که خطر فروپاشی حکومت مافيايی خود را نزديک می بينند. يا حرکات نااميدانه جبهه پايداری با روضه خوانی های "دلواپسی" و تچمع چند صدنفری خواهران مؤمنه دربرابر وزارت کشور به بهانه جلوگيری از گسترش "بی حجابی" در کشور، همه سناريو هايی هستند که برای بی اثر نمودن انتخابات رئيس جمهوری، در بيت رهبری تدوين ميگردند تا با احتمالا نااميد کردن مردمی که در انتخاب رياست جمهوری روحانی به پای صندوقهای رأی رفتند، بتوانند مقدمات کودتايی مشابه سال 88 را از هم اکنون برای دوره ديکر آماده سازند.
اين سخنان احمد جنتی دبیر شورای نگهبان که به علت روضه خوانی های بدون موقع خود در زمان شاه بازداشت شده بود، برای رهايی از بازداشتگاه ساواک، با شنيدن اعدام پسر مجاهد خود در برابر چشمان کارکنان ساواک "نماز شکر"بجا ميآورد، در سلام نوروز به دستبوسی فرح پهلوی ميرود، درنوروز امسال در اجتماع برادران و خواهران جبهه پايداری در مشهد ميگويد: "يک سنگر را باختيم. (رياست جمهوری) نبايد دو سنگر ديگر را که مجلس خبرگان و مجلس شورا هستند از دست بدهيم. 
همانطور که اژه ای وعده داده بود که اعضای فتنه، اگر به ايران بيايند به جرم همکاری با رؤسای فتنه بازداشت و محاکمه خواهند شد. سراج الدين ميردامادی که به ايران بازگشته بود برای ادای پاره ای توضيحات به دادسرای اوين احضار و پيش از محاکمه بازداشت ميشود. 
- ستاره داوری، فعال سابق دانشجويی و عضو شورای مرکزی تشکل اصلاح طلب دانشگاه قزوين در روز 16 ارديبهشت، بدون هيچ دليلی توسط نيروهای امنينی در منرل خانوادگی در تهران بازداشت ميشود.
- سخنرانی مصطفی ملکيان، پژوهشگر دانشگاه بهشتی لغو ميگردد.
- شمار اعدام شدگان به بهانه مخالفت با منافع و امنيت ملی افزايش می يابد.
اين فرامين از کجا صادر ميگردند؟ چه طرح های ديگری در کشوی اعضای بيت رهبری آماده هستند؟ 
بنا بنوشته محمد البرادعی که قسمتی از آن در تايم روز 5 می ميباشد، "درسال 2003 در زمان رياست جمهوری محمد خاتمی که حسن روحانی مشاور امنيتی او بود امکانات فراوانی برای حل مشکل فعاليت های هسته ای ايران از راههای مسالمت آميز سياسی فراهم بود که متأسفانه به علت عدم اطمينان تند روهای امريکا اين مشکل لاينحل باقی ماند، که با جايگزينی دولتی تندرو بعد از خاتمی اين مشکل تاکنون لاينحل باقی مانده است که متأسفانه اکنون يکی از مشکلات بزرگ بين المللی شده است." 
سياستی را که اکنون رئيس جمهور روحانی در پيش گرفته با توجه به مخالفت های درونی و سخنانی که درمجلس ايران، و نقل قول هايی که ازقول خامنه ای که " مذاکره کنندگان مکلف به رعايت خط قرمز ايران ميباشندکه حداقل آن حفظ کوره آب سنگين راکتور چهل مگاواتی اراک وبرداشتن يکجای تحريمها ميباشد" آيا نبايد منتظر عکس العمل هايی عليه مذاکرات هسته باشيم؟
سخنانی اين چنانی و کارشکنی هايی که هر روزه توسط عوامل شناخته شده درون حاکميت عليه دولت روحانی انجام ميشوند همراه با اظهار نظرهای سرداران سپاه و اطلاعات و پيشنمازان روزهای جمعه بهانه هايی در اختيار لابی اسرائيل در سنا و کنگره امريکا قرار ميدهند که مثلا "مرز خاکی ما لبنان ميباشد". منجر بتصويب قطعنامه هايی ميشوند دربرابر اوباما که با نيت صادقانه برای حل مشکل چندين ساله انرژی هسته ای و برقراری روابط سياسی و اقتصادی با ايران تلاش می کند، موانع و مشکلاتی فراهم ميسازند. تا مرحله ای که هيلاری کلينتون کانديدای احتمالی دموکرات ها برای رئيس جمهوری آينده اعلام ميدارد "نرسيدن به توافق با ايران بهتر از توافق بد است."
وقتی يکی از سرداران سپاه ميگويد مرز خاکی ايران از لبنان شروع ميشود. يا اينکه در پنجاه دقيقه تمام ناوگان امريکا در خليج فارس را غرق خواهيم کرد. آيا ميدانند چه حربه مؤثری در اختيار نتانياهو و شاهين های سنا و مجلس نمايندگان امريکا ميگذارند؟ آيا نبايد انتظار داشته باشيم لابی اسرائيل در امريکا را عليه دولت و ملت ايران با اين سخنان نامربوط بشورانيم؟ اگر به سخنان نيانياهو توجه نماييم نبايد باين نتيجه برسيم که ريشه مخالفت ها با مذاکرات ايران - امريکا از کجا سرچشمه ميگيرند؟ آيا کسانی که در ايران با حل مشکلات هسته ای ايران با امريکا مخالفت ميورزند و راهی را ميروند که پشتيبانان اسرائيل در امريکا می پيمايند، اگر دانسته يا ندانسته در اين راستا گام بر ميدارند مرتکب چه خيانتی ميشوند؟
در مقابل سخنان تحريک آميز نتانياهو، پاره ای از سياستمداران يا فرماندهان نظامی اسرائيلی با نظرات نتانياهو موافق نميباشند. به عنوان مثال يوزی ايلام مدير کل کميسيون انرژی اتمی اسرائيل، مئير داگان رئيس سابق سازمان اطلاعات جاسوسی اسرائيل نيزبا ديدگاه های نتانياهو درمورد تهديدات ايران موافقت ندارند. اين ديدگاه های درصورتی که دولت ايران فارغ از تهديدهای سرداران و نمايندگان يا امام جمعه ها که گفته های آنها بلافاصله ترجمه و در اختيار شاهين های مجلس نمايندگان و سنا يا رسانه هايی که ارتباطات مستحکمی با شاهينهای اسرائيل به رهبری نتانياهودارند، قرارميگيرند که با درج شدن در رسانه های همگانی افکار مردم امريکا را عليه ملت و دولت ايران تحريک مينمايند.

آنچه در خارج از مرزهای ايران به افرادی چون نتانياهو و نمايندگان راست گرای امريکا ياری ميرساند تهديد های بدون پايه رهبر، سرداران و افراد بدون مسؤليت ميباشند که آتوی خمير مايه نگرانی های بدون دليل در امريکا خواهند شد. از گذشته دلايل مستندی وجود دارند که برخلاف آنچه که گقته شده است "فتوای خامنه ای دال به عدم ساخت بمب اتمی ميباشد". را فريبکارانه می نماياند. و گواهی ميدهند دولت ايران در حال اجرای برنامه های ساخت بمب اتمی ميباشد. برای جلب اعتماد و اطمينان دولت امريکا و نماينده گان کشورهای موثر جهانی آقای روحانی بايد با دادن اجازه بازرسی به نمايندگان آزانس و کشورهای 1+5 اطمينان بين المللی را بدست آورد. دراينصورت خواهد بود که همه آتوهای اسرائيل که کرارا اعلام ميدارند ايران به دروازه ساخت بمب اتم رسيده است را بيهوده و بدون پايه خواهند کرد.

اينکار بايد پيش از آنکه دولت باراک اوباما که مخالف جنگ وحمله به ايران ميباشد زيرفشار مجبور به کاری گردد که جرج بوش در انديشه انجام آن بود. درآن صورت فاجعه بزرگی متوجه ميهن و هم ميهنان ما خواهد شد، و مسؤل واقعی آن شخص خامنه ای و اطرافيان او در بيت رهبری خواهند بود. 
بيست و هشتم ارديبهشت هزار سيصد نود سه